RIK

Na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji Kultury, Gmina Wrocław prowadzi REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.

POBIERZ RIK (dokument PDF)


Instrukcja korzystania z RIK:

Rejestr składa się z czterech działów:

1) działu pierwszego - Oznaczenie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) pełną i skróconą nazwę instytucji kultury oraz oznaczenie jej siedziby,
c) przedmiot działalności instytucji kultury,
d) oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury,
e) cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi;

2) działu drugiego - Organizacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wzmiankę o złożeniu do rejestru statutu instytucji kultury,
c) imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury oraz imiona i nazwiska jego zastępców,
d) imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień,
e) nazwy oraz określenie siedziby zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury, które sporządzają bilans, i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
f) uwagi;

3) działu trzeciego - Mienie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wyposażenie materiałowo-techniczne i środki finansowe instytucji kultury,
c) wzmiankę o złożeniu do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rok,
d) wzmiankę o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi,
e) uwagi;

4) działu czwartego - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wzmianki dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury,
c) imię i nazwisko likwidatora,
d) uwagi.


wytwarzający: Krzysztof Dusza
czas wytworzenia: 28.11.2016

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2011-12-21 12:48:22UtworzenieEdycja treściAdmin
2011-12-22 14:15:48ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-22 14:22:07ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-23 11:32:21ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-23 11:32:35ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-23 11:38:36ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-23 11:54:17ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-23 11:54:31ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-27 15:24:28ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-27 15:24:35ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2015-01-08 13:12:17ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2015-01-08 13:12:22ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2015-01-08 13:12:24ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2015-03-23 15:10:29ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2015-03-23 15:10:32ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2016-11-28 11:49:38ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2016-11-28 11:50:00ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
 

Projekt i wykonanie: eINFONET projektowanie stron Toruń