Praca

Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o zastępstwo / cały etat

Zakres odpowiedzialności:

- księgowanie dokumentów np. wyciągów bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- naliczanie wynagrodzeń, tworzenie list płac;
- uzgadnianie sald należności i zobowiązań;
- kontrola poprawności dokumentów;
- tworzenie raportów księgowych;
- wykonywanie innych zadań zgodnych z rolą w organizacji.

Od kandydatów oczekujemy:

- doświadczenia w obszarze finansów i księgowości na podobnym stanowisku (lub dużej motywacji do nauki);
- wykształcenia średniego lub wyższego kierunkowego – finanse, rachunkowość;
- dobrej znajomości zasad rachunkowości;
- dobrej znajomości pakietu Office ( Word i Excel);
- samodzielności, dyspozycyjności, terminowości i nastawienia na realizację wyznaczonych zadań.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: andzelika.mleczak@ckagora.pl lub adres korespondencyjny Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław, do dnia 13 marca 2020 roku.

W temacie maila proszę wpisać „SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH”. Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Powiadomienie wybranych osób o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną nastąpi do dnia 17 marca 2020 roku.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o załączenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury AGORA - samorządową instytucję kultury  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Serbska 5A, 51-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod numerem  RIK 01/92, NIP: 8951044171, REGON: 000601277 (dalej: „Centrum”) moich danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Centrum - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Kultury AGORA - samorządowa instytucja kultury z siedzibą we Wrocławiu, ul. Serbska 5A, 51-111 Wrocław, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod numerem  RIK 01/92, NIP: 8951044171, REGON: 000601277, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Centrum” lub „Administrator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania: Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt b) RODO jest niezbędne do zawarcia umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody: W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cele przetwarzania: Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Centrum czynności związanych z procesem rekrutacyjnym. Prawa osoby, której dane dotyczą: 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące dla Centrum usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu będą to podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi procesu rekrutacji. Inspektor Ochrony Danych (IOD):                  W Centrum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ckagora.pl Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2012-05-29 15:30:47UtworzenieKrzysztof Dusza
2012-05-29 15:32:23ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2012-05-29 15:33:28ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2017-04-25 15:07:37ModyfikacjaKrzysztof Dusza
2019-05-30 10:40:57ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2019-05-30 10:43:43ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2019-05-30 10:44:47ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2019-05-30 10:45:55ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2019-05-30 10:46:57ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2019-05-30 10:47:03ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2019-07-02 15:20:57ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2019-11-29 15:40:50ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2020-02-14 12:07:06ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2020-02-14 12:07:11ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2020-02-14 12:07:56ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
 

Projekt i wykonanie: eINFONET projektowanie stron Toruń