O instytucji

Centrum Kultury AGORA to samorządowa instytucja kultury działająca na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizacji o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późniejszymi zmianami) statutu oraz wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego. W rozumieniu ustawy organizatorem instytucji jest Gmina Wrocław.

Instytucja jest miejscem otwartym na dialog: zarówno z przestrzenią, jak i z człowiekiem. Otwartość, wielowymiarowość i nowoczesność to wyznaczniki centrum jako instytucji samorządowej. Jej celem  jest szeroko rozumiana promocja kultury, a także wielokierunkowa, otwarta działalność edukacyjna i artystyczna.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

CK AGORA, wybiegając naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży i dorosłych oferuje szeroką gamę zajęć pobudzających kreatywność i wyobraźnię młodych ludzi. W ofercie centrum znajdują się  warsztaty z plastyki, tańca, śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, teatru. Od 2009 roku centrum zaprasza również do uczestnictwa w warsztatach autorskich: malarstwa, ceramiki, szkła fusingowego, grafiki artystycznej, fotografii oraz filmu. Prowadzenie zajęć na wysokim poziomie umożliwiają, obok wykwalifikowanych pracowników, w pełni wyposażone pracownie (m.in. w piece ceramiczne i fusingowe, prasę graficzną).

PROMOCJA KULTURY

Oprócz stałych zajęć o charakterze warsztatowym w CK AGORA realizowane są projekty o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym: koncerty, spektakle, wystawy, festiwale, imprezy plenerowe, konferencje popularno-naukowe. Instytucja stwarza  możliwość integracji twórców i środowisk kulturalnych, zarówno profesjonalnych jak i amatorskich. Realizacja projektów oparta jest na współpracy z licznymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem artystycznym, osobami i firmami, którym nie tylko zawodowo bliskie są sprawy związane z kulturą.

 


wytwarzający: Katarzyna Mrozek
czas wytworzenia: 21.12.2011

 

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2011-12-21 12:46:22UtworzenieEdycja treściAdmin
2011-12-22 14:24:14ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-22 14:26:52ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-22 14:28:10ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-27 12:54:15ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2012-01-02 10:14:05ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2012-01-02 10:14:09ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
 

Projekt i wykonanie: eINFONET projektowanie stron Toruń