Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na wniosek:
POBIERZ


wytwarzający: Krzysztof Dusza
czas wytworzenia: 22.12.2011

 

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2011-12-22 16:47:37UtworzenieEdycja treściAdmin
2011-12-27 16:08:52ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-27 16:17:32ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-27 16:37:24ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-28 12:09:24ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-28 12:10:27ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2011-12-28 12:10:40ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2012-01-05 13:42:51ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2012-03-15 12:15:37ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
 

Projekt i wykonanie: eINFONET projektowanie stron Toruń